Välkommen till Solstigens förskola!

Solstigen är en naturprofilerad förskola i Knivsta. Vi har små barngrupper, i mesta möjliga mån hemlagad ekologisk mat, rymliga fina lokaler och en stor härlig naturgård. Vi samarbetar med friluftsfrämjandet och har skogsmulle - och skogsknyttegrupper en gång i veckan.


Förskolan är öppen måndag – fredag 06.30- 17.30
Frukost serveras mellan klockan 06.30-07.00


Här på hemsidan hittar du information, kalendarium och hur vi arbetar på förskolan. Vill du veta mer om Solstigen och vår verksamhet är du välkommen att kontakta Solstigens verksamhetschef Christin Lundberg, på telefon 018-343343

AKTUELLT TILL FÖRÄLDRAR: NYTT FÖRSKOLERÅD

Solstigens Förskola har nu ett förskoleråd dit du som förälder kan vända dig om du har något önskemål, få tips och råd, hjälp i frågor som rör den allmäna verksamheten. Gruppen är till för föräldrar med barn på förskolan. Varmt välkomna att kontakta oss på: forskolerad.solstigen@gmail.com

Tema Lekens värld Vt 2019
Vi fortsätter med Temat Lekens värld under vårterminen 2019
Stjärnbarnen kommer att fokusera på återbruk och hållbarhet i samhället, de kommer att skapa av återbrukat material hemifrån.
Musik och teknik kommer även vara en stor del av projektet. Barnen jobbar med att göra Minimellogubbar och kommer att spela in musikvideos med sina egentillverkade "Gubbar".
Solbarnen funderar på olika typer av hus. Hur konstruerar man ett hus? Barnen får fundera kring olika byggtekniker och material. Barnen har även arbetat mycket med olika typer av resande, kulturer och olika länder.
Månbarnen kommer att jobba med olika typer av mamma, pappa, barn lek och fokusera kring sina egna familjer. De kommer även skapa och experimentera kring vinter och snö.


Tema Lekens värld Ht 2018
Första veckorna koncentrerar vi oss på att barnen hittar tryggheten i gruppen och lekarna. Vad leker barnen? Var Leker barnen? Hur leker Barnen? Vilka lekar skall vi pedagoger hjälpa dem att utveckla? Vi observerar lekarna för att ta nästa steg i projektet Lekens Värld.
 
 
 Syfte med temat Lekens värld
•        Vi ger barnen möjlighet att själva vara delaktiga och ha inflytande över sitt eget lärande.
•        Barnen får lära sig att kompromissa och samarbeta.
•        Vi ger barnen hjälp att utveckla sina egna lekar samt skapa egna material och miljöer som utvecklar deras fantasi.
•        Vi förväntar oss att barnen ska tycka det är spännande, roligt, utvecklande, utmanande och att det ska ge en starkare vi-känsla.
•        Turtagning, samförstånd och ömsesidighet.

Föräldrar

Forum

Måltider

En dag på solstigen

Galleri

Pedagoger

Nu har alla pedagoger som arbetar på Solstigens förskola gått en utbildning i hjärt och lungräddning. Utbildningen arrangerades av Anticimex.

Kalendarium


GPS
WGS84: N 59° 43.0085', E 17° 48.6867'
Decimal: 59.7168, 17.8114