Forum för samråd

För oss som jobbar på Solstigens förskola är det väldigt viktigt att föräldrarna känner sig delaktiga och har insyn i förskolans arbete.
Vid varje förskola ska det finnas ett eller flera forum för samråd med barnen och vårdnadshavarna.
(Skoll.2010:800 Kap 4 13)

Pedagogiskt Utvecklingssamtal 
Alla familjer erbjuds ett utvecklingssamtal per termin.

Föräldramöten
1 gång/termin. Vi startar våra möten med gemensam information, från verksamhetschefen Christin, som gäller alla familjer. Efter den gemensamma informationen delar vi upp oss avdelningsvis för relevant information som gäller respektive avdelning.

Förskoleråd
Solstigens förskola har ett förskolerådråd dit du som förälder kan vända dig om önskemål, tips och råd som rör verksamheten.Gruppen är till för föräldrar med barn på förskolan. Varmt välkommen att kontakta oss på forskolerad.solstigen@gmail.com.