Forum för samråd

För oss som jobbar på Solstigens förskola är det väldigt viktigt att föräldrarna känner sig delaktiga och har insyn i förskolans arbete.
Vid varje förskola ska det finnas ett eller flera forum för samråd med barnen och vårdnadshavarna.
(Skoll.2010:800 Kap 4 13)

Pedagogiskt Utvecklingssamtal 
Alla familjer erbjuds ett utvecklingssamtal i samband med barnets födelsedag. Under det läsår barnet inte fyller år erbjuder vi samtal till de familjer som vill. 

Föräldramöten
1 gång per läsår.