Corona viruset- Covid -19
På Solstigens förskola följer vi fortsatt folkhälsomyndighetens rekommendationer. Vi uppmanar medarbetare och barn att vara uppmärksamma på tidiga symtom som påminner om förkylning och infuensa. Vid minsta symptom ska du hålla dig hemma!
Vi önskar även att syskon är hemma vid sjukdom i familjen. Vårdnadstagare som är sjuka får inte lämna och hämta sina barn på förskolan.
Stanna hemma 2 dagar efter att barnet är friskt.

Välkommen till Solstigens förskola!

Solstigen är en naturprofilerad förskola i Knivsta. Vi har små barngrupper, i mesta möjliga mån hemlagad ekologisk mat, rymliga fina lokaler och en stor härlig naturgård. Vi samarbetar med friluftsfrämjandet och har skogsmulle - och skogsknyttegrupper en gång i veckan under säsong.


Förskolan är öppen måndag – fredag 06.30- 17.30
Frukost serveras mellan klockan 06.30-07.00


Här på hemsidan hittar du information, kalendarium och hur vi arbetar på förskolan.
 Vill du veta mer om Solstigen och vår verksamhet är du välkommen att kontakta
Solstigens Rektor
Melinda Wallin, på telefon 018-343343

Tema Hållbar utveckling ht  2019
Vi kommer att fokusera vårt projektarbete under läsåret kring HÅLLBAR UTVECKLING där vi kommer att undervisa barnen i sambanden i naturen och dess olika kretslopp, återbruk samt hur varje individ kan påverka miljön positivt.

” Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. I samarbete med hemmen ska förskolan främja barnens utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar.”Lpfö 18

Stjärnbarnen: Vi kommer att fokusera mest på återbruk, Vad kan barnen om återbruk? Vad gör man av sånt man inte längre kan eller vill använda? Barnen kommer att få arbeta med mössen Rut och Knut, de kommer följa med barnen hem och titta hur de tar hand om saker de inte längre använder. Vi kommer att titta på kortfilmer om hur olika material,( metall, plast, matavfall osv.) tas om hand på återvinningen, samt återvinna och återbruka tillsammans med barnen. Vi kommer besöka återvinningsstationen, göra en kompost i skogen samt göra ett besök på vårt lokala secondhandaffär.

Solbarnen: Vi början med att kolla vad barnen redan kan om återvinning och återbruk. Första veckorna samlar vi skräp och pratar om förpackningar och vad de är gjorda av. Barnen börjar att sortera olika material (metall, plast, kartong osv.) Vi kommer att gå vidare med att ägna oss åt ett material i taget.

Månbarnen: Startar temat med att kolla lite på kompostering med barnen. Barnen har kommit i kontakt med skräpmonstret "Kompostina" och tittat på film om vad som händer med allt matavfall vi slänger. Barnen kommer fortsätta med att odla av gammal mat.


Tema Hållbarhet i samhället Ht 2019
Första veckorna koncentrerar vi oss på att barnen hittar tryggheten i gruppen och lekarna. Temat startar v 36 på samtliga avdelningar.
 

•      

Föräldrar

Forum

Måltider

En dag på solstigen

Galleri

Pedagoger

Nu har alla pedagoger som arbetar på Solstigens förskola gått en utbildning i hjärt och lungräddning. Utbildningen arrangerades av Anticimex.


 

Kalendarium


GPS
WGS84: N 59° 43.0085', E 17° 48.6867'
Decimal: 59.7168, 17.8114