Organisationen

Verksamhetschefen

Förskolans verksamhetschef ansvarar för att den dagliga verksamheten fungerar på bästa möjliga sätt. Verksamhetschefen arbetar i nära samarbete med stiftelserådets styrelse.

Verksamhetschefen har bland annat följande uppgifter:

 • Planera och leda den pedagogiska verksamheten
 • Ansvara för personalens utveckling
 • Se till att verksamheten tillgodoser alla barns behov

Rektor Melinda Wallin

Stiftelserådet

Solstigens stiftelseråd fungerar som en styrelse för förskoleverksamheten.

Stiftelserådet har följande uppgifter:

 • Se till att verksamheten fungerar
 • Är arbetsgivare för dom anställda
 • Sköta förskolans ekonomi
 • Representera förskolan vid avtal med kommun och tredje part
 • Övervaka att stiftelsens stadgar följs.
 • Stiftelserådet består av både personal och föräldrar.

Ordförande i stiftelserådet är Daniel Ceder

Föräldramedverkan

Solstigen är en stiftelsedriven förskola men engagerade föräldrar är en förutsättning för förskolans verksamhet.

Föräldrar bidrar på följande sätt:

 • Medverkar på 2 fixardagar per år
 • Sitter i förskolans stiftelseråd

Byggnadsstiftelserådet

Solstigens Byggnadsstiftelseråd ansvarar för skötseln av fastigheten.

Rådet har följande uppgifter:

 • Sköta underhåll av fastighet och tomt
 • Hyresvärd för förskolan
 • Sköta ekonomin för byggnad och tomt
 • Organisera fixardagar för föräldrarna

Byggnadsstiftelserådet består av föräldrar. Ordförande i byggnadsstiftelserådet är Daniel Ceder