Information till Vårdnadsha

Våra öppettider

 • Vi har öppet måndag - fredag
 • Frukost serveras fram till klockan 7 
 • Klämdagar har vi öppet som vanligt
 •  Under veckorna 28-31 samarbetar Solstigen med en annan förskola för de barn som har behov av omsorg. Under dessa veckor kommer ingen av den ordinarie personal finnas på plats. 
 • Under jul och nyår samarbetar Solstigen med en annan förskola för de barn som har behov av omsorg. Under denna tid kommer ingen av ordinarie personal att finnas på plats. 
 •  Fem dagar per år har personal planering och utvärderingsdagar.

Öppning och stängning

 • Vi välkomnar barnen på morgon på Solens avdelning.
 • Frukost serveras fram till klockan 7:00
 • Klockan 7.30 går förskolan ut 
 • Klockan 9.15 delar vi upp oss på respektive avdelning för samling och frukt.
 • Efter mellanmål som serveras 14.00 slås avdelningarna ihop igen ute eller på avdelningen Solen och Månen


Ring, smsa eller meddela via Prion alltid om: 

 • Ditt barn är sjukt eller ledigt
 • Någon annan än vårdnadshavaren ska hämta ditt barn
 • Ni blir försenade


Ring, smsa eller meddela via Prion alltid före…

 • Klockan 07.30 om barnet inte kommer till förskolan
 • Klockan 13 dagen innan barnet ska komma tillbaka till förskolan 

Det är enbart friska barn som ska vara på förskolan. Det är barnets behov som är avgörande för när det ska stanna hemma. Barnet ska ha minst 1 symtomfridag hemma innan de kan komma tillbaka till förskolan.  
Vid tveksamhet rådgör med oss.

Inskolning

Vi tar emot nya barn både på höst och vårtermin och finns det plats går det såklart bra att få börja hos oss mitt i en termin. Ansökan görs genom kommunen och mer information finns på deras hemsida: www.knivsta.se/Utbildning-och-barnomsorg.aspx

Inskolningen anpassas efter varje barns behov. Personalen gör tillsammans med barnets vårdnadshavare upp en individuell plan för inskolningen