Information till föräldrar

Våra öppettider

 • Vi har öppet måndag - fredag
 • Klockan 06.30 - 17.30
 • Frukost serveras mellan klockan 06.30-07.00
 • Klämdagar har vi öppet som vanligt
 • Vi har stängt i fyra sammanhängande veckor under sommaren
 • Under jul och nyår är förskolan stängd.
 • Vi har också stängt fyra dagar per år för planering och utvärderingsdagar.

Öppning och stängning

 • Vi öppnar 6.30 på Solens avdelning.
 • Frukost serveras på förskolan mellan 6:30-7:00
 • Klockan 9.15 delar vi upp oss på respektive avdelning för samling och frukt.
 • Efter mellanmål som serveras 14.00 slås avdelningarna ihop igen ute eller på avdelningen Månen.


Ring alltid förskolan om…

 • Ditt barn är sjukt eller ledigt
 • Någon annan än vårdnadshavaren ska hämta ditt barn
 • Ni blir försenade


Ring alltid före…

 • Klockan 07.30 om barnet inte kommer till förskolan

Det är enbart friska barn som ska vara på förskolan. Det är barnets behov som är avgörande för när det ska stanna hemma. Barnet ska ha minst 2 symtomfria dagar hemma innan de kan komma tillbaka till förskolan.  
Vid tveksamhet rådgör med oss.

Inskolning

Vi tar emot nya barn både på höst och vårtermin och finns det plats går det såklart bra att få börja hos oss mitt i en termin. Ansökan görs genom kommunen och mer information finns på deras hemsida: www.knivsta.se/Utbildning-och-barnomsorg.aspx

Inskolningen anpassas efter varje barns behov. Personalen gör tillsammans med barnets föräldrar upp en individuell plan för inskolningen