En dag på Solstigen

  • 06.30 Öppning
  • 06.30-07.00 Frukost serveras på förskolan.
  • 09.30 Samling med frukt
  • Innan eller efter samling delar vi upp oss avdelningvis. En dag i veckan går varje avdelning på utflykt.  
  • 10.45 Samling för tankar och reflektioner av förmiddagens aktiviteter.
  • 11.00 Lunch
  • 11.45 Vila 
  • 14.00 Mellanmål
  • 16.30 Fruktstund
  • 17.30 Solstigen stänger för dagen